Ammezuur

Dit werk is gecomponeerd in opdracht van Jos Heijligers. Hij wilde het aan fanfare St. Nicasius aanbieden bij zijn 50-jarig jubileum bij deze vereniging. Ammezuur is het Brabantse woord voor embouchure. De betekenis van ammezuur is echter breder dan van, het uit het Frans afkomstige, embouchure. Als een muzikant in Brabant zegt dat hij veel ammezuur heeft dan bedoelt hij dat hij verwacht een goed stuk muziek te kunnen gaan maken.

Omdat ammezuur iets is waaraan het Jos in al die vijftig jaren zelden ontbroken heeft heb ik dat als titel voor het stuk gekozen. In het eerste deel komt vooral de vereniging waar Jos al vijftig jaar lid van is naar voren. De buitenlandse reizen die ze maakte en bijv. ook de goede naam die Nicasius had als het ging om het spelen van marsen. In het 2e deel komen de vele activiteiten aan bod die Jos in al die jaren ondernam waaronder vaak die van solist bij concerten, op solisten concoursen maar ook als blazer van "The Last Post" bij begrafenissen en de jaarlijkse dodenherdenking. In het derde en laatste deel komt vooral het plezier aan bod dat Jos had en nog steeds heeft in het maken van muziek.

Category:

Specifications

Formation:
Fanfare
Grade:
3
Length:
7 min 45 sec
Publisher:
3 Horns Music
Year:
2002

About the composer

Hans Berkers

More from this composer